האסלאם במצרים המודרנית

Published by  
Hakibbutz Hameuchad
Paperback , 238 pages , $23
ISBN: 
965-02-0133-5
Year: 
2012

האסלאם במצרים המודרנית

מאיר חטינה

הוצאת הקיבוץ במאוחד

 

מעמדו של האסלאם במדינה מהווה את אחת הסוגיות הרגישות המלווה את מצרים מאז מפגשה עם המערב בראשית המאה ה-19. במבט לאחור, מצרים הרחיקה לכת יותר מכל ארץ מוסלמית אחרת, למעט תורכיה, בתהליכי המודרניזציה והחילון, אך לא ביטלה את האחדות המהותית שבין דת למדינה או את עליונות ההלכה בענייני המעמד האישי. השניות בין מסורת לשינוי גזרה גם את גבולות השיח הרעיוני בענייני דת ואמונה.

 

בנקודת המוצא לספר זה משמש פרג' פודה, הוגה דעות ופוליטיקאי, שחרג מתחום מומחיותו המקצועית כאגרונום והתמסר לפעילות ציבורית ענפה. קריאתו להפרדת הדת מענייני הפוליטיקה הותירה אותו בשולי הקונסנזוס, וזיכתה אותו בניכור מצד המשטר ובנידוי מצד חוגים דתיים. סופו היה שנרצח על ידי קנאים אסלאמיים ב-1992.

 

הספר מנתח את השקפותיו של אחד הכותבים הבולטים במצרים הבתר-מהפכנית על רובדיהן ההיסטוריים והרעיוניים. הוא פותח צוהר למעקב אחר ביטויי ההמשכיות של הליברליזם המצרי, שעוצב במחצית הראשונה של המאה ה-20, ונדמה היה כי נסתם עליו הגולל בידי משטר המהפכה. הוא גם חושף את עוצמת מאבקו של הזרם האסלאמי על דמותה של החברה המקומית, המטפה זיקה הדוקה בין אמונה לכוח, בין פולחן לעשייה ארצית. חוסנו היחסי של המשטר מבטיח את יציבותו, אך אינו פוטר אותו מהצורך לנקוט בגישה זהירה כלפי מקום האסלאם בחברה, הקשורה בקשר עמוק למסורת.

 

מאיר חטינה הוא מרצה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב.

Source is :319