הג'האד: שורשים אידיאולוגיים

Published by  
The Moshe Dayan Center
Hardcover , 228 pages , ₪90
ISBN: 
978-965-224-093-4
Year: 
2012


הג'האד: שורשים אידיאולוגיים
עורך: יוסף קוסטינר
הוצאת מרכז משה דיין

 

הג'האד, או מלחמת קודש למען האל והאסלאם, הפך למרכיב מרכזי באידיאולוגיה של התנועות האסלאמיות הרדיקליות בעת החדישה, והוא שואב את השראתו וחלק נכבד מהנחות היסוד שלו מהמסורת האסלאמית העשירה שהתפתחה במהלך ההיסטוריה. עם זאת, רעיון הג'האד בימינו מתאפיין מרכיבים מודרניים משמעותיים, המבדילים בינו לבין התפיסה המסורתית ואשר נובעים מההתפתחויות ההיסטוריות, שעברו על העולם המוסלמי בכלל, ועל התנועות האסלאמיות בפרט, בעידן המודרני. קובץ מאמרים זה מבקש למלא את החסר במחקר ההיסטורי על רעיון הג'האד בניתוח תפיסותיהם של מספר הוגים מרכזיים של דוקטרינת הג'האד המודרני, וכן בדיון בשלוש תנועות אסלאמיות מרכזיות, שהג'האד ממלא תפקיד מרכזי בתפיסתן הדתית ובהתנהגותן הפוליטית. מאמרי הקובץ ממחישים את ההמשכיות בתפיסת הג'האד, אך גם מראים את השינויים שחלו בתפיסות האסלאמיות בעת החדשה.

 

עידן בריר

גדעון גרא

אייל זיסר

יהושע טייטלבאום

מאיר ליטבק

אסף מליח

יורם קהתי

יוסף קוסטינר ז"ל

עוזי רבי

אוריה שביט

נחום שילה

Source is :2466