העתיד שייך לדת האסלאם ומלחמתנו ביהודים

Published by  
Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies
Paperback , 148 pages , ₪40
ISBN: 
978-965-224-110-8
Year: 
2017

סייד קוטב (1966-1906) היה אחד מהוגי הדעות החשובים של הפונדמנטליזם האסלאמי.  שניים מכתביו החשובים מופיעים כעת, לראשונה בתרגום לעברית.  שני הספרים הם בעלי אופי פולמוסי ומציגים את עמדתו הלוחמנית של קוטב כלפי שתי "מתחרותיה" המונותאיסטיות של דת האסלאם. בעוד בספר האחד מתפלמס קוטב עם הנצרות ועם תרבות המערב, מציג ספרו השני, בחלקו, את עמדתו כלפי היהודים, הכוללת יסודות אנטישמיים. קריאת שני הספרים חשובה להבנת משנתו הרעיונית של קוטב ומושגי היסוד שלה.