מאינתיפאדה למלחמה: ציוני דרך בהוויה הלאומית הפלסטינית

Published by  
The Moshe Dayan Center
Paperback , 126 pages , ₪32
ISBN: 
965-224-056-7
Year: 
2002


מאינתיפאדה למלחמה:

ציוני דרך בהוויה הלאומית הפלסטינית

עורכת: תמר יגנס

הוצאת מרכז משה דיין

(סקירות מרכז דיין, מס' 131)

 

שני עימותים מרים זעזעו בחמש-עשרה השנים האחרונות את ההוויה המסוכסכת בין ישראל לבין הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. העימות הראשון, האינתיפאדה שפרצה בסוף 1987, הביא להסכם אוסלו. העימות השני,שזכה לשם "אינתיפאדת אל-אקצא", פרץ בספטמבר 2000 ובו התחלפה אווירת הנכונות להכרה הדדית במאבק דמים רצחני. במלוא חריפותם נחשפו המעקשים בדרך לפיוס בין ישראל לבין התנועה הלאומית הפלסטינית.

 

על-מנת לעגן את המעבר מאינתיפאדה למלחמה – כשמו של קובץ זה – בהקשר פוליטי, חברתי וכלכלי רחב, בחנו מספר חוקרים ציוני דרך בהוויה הלאומית הפלסטינית. למעט מאמרו של ח'ליל שקאקי, מבוססים כל המאמרים בקובץ זה על הרצאות שנשאו חוקרים ביום עיון שקיים מרכז משה דיין ללימודי המזרח-התיכון ואפריקה, במאי 2002.

 

יובל ארנון-אוחנה

גיא בכור

אסתר ובמן

אהוד יערי

ברוס מדי-וייצמן

עמוס נדן

אלי רכס

דן שיפטן

ח'ליל שקאקי 

 
Source is :324