משטר ואופוזציה במזרח התיכון

Published by  
The Moshe Dayan Center
Free Electronic file (pdf) , 71 pages
ISBN: 
978-965-224-090-3
Year: 
2013

משטר ואופוזציה במזרח התיכון

עורכת: אסתר ובמן

הוצאת מרכז משה דיין

ספר אלקטרוני ללא תשלום

 

FULL TEXT

 

קובץ מאמרים זה עוסק בסוגיית יחסי משטר ואופוזיציה במדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה — סוגיה שאיננה יורדת מסדר היום הציבורי בשל אופי משטריהן והעדר מנגנון דמוקרטי יציב של חילופי שלטון בהן. מאז עידן המהפכות של שנות ה-1950 וה-1960, היטשטש ההבדל בין משטרים מהפכניים למשטרים שמרניים/מלוכניים, ונראה שכולם מתמודדים עם שאלות דומות לשמירת יציבותם בהתאם לנסיבות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות הייחודיות בכל אחת מן המדינות. כוחות אופוזיציוניים פועלים מתוך ומחוץ למדינה ובכללם בולטות במיוחד קבוצות אסלאמיסטיות, החותרות תחת אושיות הסדר הקיים. אך נראה כי למרות האיום הממשי המציבים כוחות אלה, הצליחו המשטרים לשמור על יציבותם באמצעות דיכוי גילויי האופוזיציה, יצירת מנגנוני שלטון סמי-דמוקרטיים, המאפשרים להם לחוקק חוקים להישרדותם תוך הגבלת חופש הפעילות הפוליטית וההבעה, ושליטה על המשאבים הכלכליים.

Source is :335