נשים במזרח התיכון: בין מסורת לשינוי

Published by  
The Moshe Dayan Center
Paperback , 192 pages , ₪36
ISBN: 
965-224-060-5
Year: 
2004


נשים במזרח התיכון: בין מסורת לשינוי
עורכת: עפרה בנג'ו

הוצאת מרכז משה דיין

(סקירות מרכז דיין, מס' 134)

 

סוגיית מעמד האישה בחברות ערביות ומוסלמיות שונות הינה סוגייה המעוררת מחלוקות עמוקות עקב זיקתה לסוגיות חברתיות, פוליטיות ואידיאולוגיות בלתי פתורות אחרות בחברות אלה, כמו דמוקרטיה, פלורליזם וחברה אזרחית.

 

קובץ מאמרים זה מבקש לפתוח צוהר לשאלה מורכבת זאת בחברה הערבית ובכמה חברות ומדינות לא ערביות במזרח התיכון. הוא מנתח את הגורמים העמוקים שמנעו את השינוי המצופה בחברות מסויימות, ואת ראשיתו של השינוי בחברות אחרות. חלק מהמאמרים מטפל בסוגייה במשיכות מכחול היסטוריות רחבות וחלק אחר כתמונות תקריב על מקרי בוחן שונים.

 

הדיון במחקרים השונים יכול להוביל אותנו לכמה מסקנות כלליות. התמונה העולה מן המזרח התיכון איננה מונוליטית או הומוגנית כלל וכלל. שתי הדוגמאות הקיצוניות של ערב הסעודית ושל תוניסיה משקפות את המגוון והמורכבות הרבה שבהם מתאפיין מעמד הנשים באזורנו. גם לא ניתן לנתק את מצבן ומעמדן של הנשים מהמצב החברתי, הכלכלי והפוליטי הכללי של המדינה והוא בו זמנית גם סיבה וגם מסובב לחוסנה, פתיחותה והתקדמותה של החברה. הגם שמאבק הנשים עצמן היווה מרכיב חשוב בקידום מעמדן, הנה ההישגים הרבים ביותר נרשמו דווקא באותם מקומות בהם השלטון הוביל את השינויים לטובת האישה והתייצב מאחוריהם לאורך זמן. חוקי האסלאם והפרשנויות השונות להם, הם בעת ובעונה אחת גם אבן הנגף לשינוי מעמד האישה וגם המפתח לשינוי זה.

Source is :307