נשים כותבות היסטוריה: פמיניזם ושינוי חברתי במרוקו

Published by  
The Moshe Dayan Center / הוצאת מרכז משה דיין
Paperback , 120 pages , ₪32
ISBN: 
965-224-055-9
Year: 
2003


נשים כותבות היסטוריה: פמיניזם ושינוי חברתי במרוקו

ליאת קוזמא

הוצאת מרכז משה דיין

(סקירות מרכז דיין, מס' 130)

 

תנועות פמיניסטיות בחברות מזרח תיכוניות הוא תחום שכמעט אינו מוכר לקורא העברי. בתקשורת ואף במחקר, נשים מוסלמיות מוצגות בדרך כלל כמדוכאות, ורק לעתים נדירות כמי שלוקחות את גורלן בידיהן ומוסילות שינוי חברתי. ספר זה מציג לקורא את הגותן ופעלן של תנועות פמיניסטיות מרוקאיות, אשר מנסות להביא לשינוי במעמד האישה בארצן כשפניהן מופנות, בעת ובעונה אחת, אל העבר ואל העתיד. החל מראשית שנות השמונים, דור חדש של נשות אקדמיה, פעילות פוליטיות ועיתונאיות מרוקאיות החלו להעלות על סדר היום הציבורי נושאים שנדחקו עד אז לשוליים: הדרת נשים מהפוליטיקה המקומית והארצית, פעלייתו בחוק המעמד האישי, שיעורי האנאלפבתיות הגבוהים בקרב נשים ואפילו נושאי טאבו כגון זנות ובתולים. כתבי עת חדשים, ארגוני נשים, מרכזים ללימודי נשים באוניברסיטאות והוצאת הספרים "פנק", התגייסו להשמיע את מחאתן של דור זה של אינטלטואליות ואף הצליחו - כעשור לאחר מכן - להביא לשילובן של נשים בפוליטיקה ולרפורמה בחוק המעמד האישי. ספר זה עוקב אחר הדינמיקה המרתקת אשר הובילה לשינוי פמיניסטי בחברה המרוקאית השמרנית. מתוך פנייה אל העבר, אל ההיסטוריה הלאומית, אל המאבק המהולל לעצמאות לאומית כמו גם אל ההיסטוריה האסלאמית ומקומן של נשים בתוכה, אותן אינטלקטואליות הצליחו להציג שינוי פמיניסטי כהמשכיות היטורית ואת עצמן כממשיכות דרכן של דמויות מופת מהעבר. ספר זה מהווה צוהר לחברה המרוקאית העכשווית ולפעלן של תנועות פמיניסטיות במרחב המזרח תיכוני.

 

ליאת קוזמא היא סטודנטית לדוקטורט בחוג ללימודי המזרח התיכון, ובחוג להיסטוריה באוניברסיטת ניו-יורק.

 

Source is :323