תרשום! אנחנו אומה. מוסא כאט'ם אל-חוסייני, ביוגרפיה פוליטית

Published by  
Moshe Dayan Center / מרכז משה דיין
Paperback , 204 pages , ₪100
ISBN: 
978-965-224-111-5
Year: 
2017
Write down! We are a nation. 
Musa Kazim al-Husayni, a Political Biography


כיצד התעצבה התנועה הלאומית הפלסטינית, כיצד נראתה בראשית דרכה, מה היו הישגיה ומה היו האפשרויות שנדחו והוחמצו? בשאלות אלו עוסקת הביוגרפיה הפוליטית של מוסא כאט'ם באשא אל-חוסיני (1934-1850), מנהיגה המרכזי של התנועה הלאומית הפלסטינית מראשית ימי הכיבוש הבריטי ועד מותו ב-1934. צמיחתו של מנהיג לאומי אנטי אימפריאלי ומאבקו להגדרה עצמית, מסופרים כאן דרך היסטוריה של מפגשים בעידן של שינויים מרחיקי לכת: מפגשיו של איש מנהל בכיר באימפריה העוסמאנית עם אנשי המנהל של האימפריה הבריטית; מפגשיו של מנהיג לאומי פלסטיני עם מנהיגי התנועה הציונית המתרחבת ומתבססת; ומפגשיו עם תומכיו ומתנגדיו בקהילה הפלסטינית המשתנה במהירות.