Yemen: An Anatomy of a Failed State

Published by  
Hakibbutz Hameuchad
Paperback , 216 pages , ₪84
ISBN: 
978-965-02-0720-5
Year: 
2014


תימן: אנטומיה של מדינה כושלת

עוזי רבי

הוצאת הקיבוץ המאוחד

 

הספר מגולל את קורותיה של תימן מתחילת המאה ה-20 ועד ימינו - פרק עלום ולא נחקר דיו בתולדות המזרח התיכון. ההיסטוריה הדרמטית של תימן, לצד מאפייניה הפרטיקולריים, מרכזת בתוכה רבות מן התמות המהוות את סיפורו של העולם הערבי בעידן המודרני: מאבק האיתנים בין מהפכנים לשמרנים, הניגוד המובנה בין זיקות שבטיות לממלכתיות הכרוכה בביסוסה של אומה, מתח בין כוחות הקדמה לכבלי המסורת, בין דתיות לחילוניות. מן הדיוק המעמיק המוצע בספר זה ניתן להבין כיצד הייתה תימן לאחד המוקדים הראשונים שבהם נפרש סיפורו המרתק של מה שמכונה "האביב הערבי".

Source is :4166