עדי קראוט-אדלר

מידע כללי
ספרים
מאמרים

Adi Kraut-Adler is a junior researcher at the Moshe Dayan Center and the assistant editor for Ifriqiya.