קרל יונקר

מידע כללי
ספרים
מאמרים

Carl Yonker, MA (Tel Aviv University) is a Junior Researcher at the MDC and a doctoral candidate at the Zvi Yavetz School for Historical Studies at Tel Aviv University.