אפרים לביא

מידע כללי
ספרים
מאמרים

PhD (Tel Aviv University, 2009). IDF Colonel (ret.)

Dr. Lavie is additionally a senior researcher at the Tami Steinmetz Center for Peace Research.