בני שפנייר

מידע כללי
ספרים
מאמרים

בני שפנייר הוא עמית מחקר במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה.