שאול חורב

מידע כללי
ספרים
מאמרים

פרופ' שאול חורב הוא ראש המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה.