משה לוי

מידע כללי
ספרים
מאמרים

ד"ר משה לוי הוא אלוף-משנה במיל', כיהן בעבר כראש מנהלת התיאום והקישור ברצועת עזה וכנספח צה"ל בתורכיה. עבודת הדוקטורט שחיבר עוסקת בעלייתה ובשקיעתה של משפחת אל-שוא מהעיר עזה בין השנים 1988-1918.