דורון פלדמן

מידע כללי
ספרים
מאמרים

דורון פלדמן הוא דוקטורנט בתכנית המצטיינים בבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל-אביב. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת באסטרטגיות הביטחוניות של מדינות קטנות מאוימות ומתמקדת בהשפעת עוצמתה הרכה של ישראל על הסכסוך הישראלי-ערבי ובפרט על תהליכי הנורמליזציה עם מדינות ערב. מחקריו מתמקדים בביטחון לאומי, במדיניות החוץ של ארצות-הברית במזרח-התיכון ובהשפעת החוויה הטראומתית של פיגועי ה-11/9 על האסטרטגיה האמריקאית בתמיכה בארגוני מורדים באביב הערבי.