ג'ובאני קר

מידע כללי
ספרים
מאמרים

ד"ר ג'ובאני קאר מרכז את התכנית לחקר יהדות ארצות ערב במרכז משה דיין ומשמש כמנהל הפרוייקטים במרכז קנטור לחקר יהדות אירופה באוניברסיטת תל אביב.