מורן זגה

מידע כללי
ספרים
מאמרים

ד"ר מורן זגה היא מרצה באוניברסיטת חיפה ועמיתת מדיניות במכון מתווים, המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית.