מנאל תותרי-ג'ובראן

מידע כללי
ספרים
מאמרים

ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן היא מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, חוקרת בתחומים משפט וחברה, גיאוגרפיה משפטית, רב-תרבותיות וזכויות מיעוט, משפט מנהלי ומשפט חוקתי. זכתה במענקי מחקר ובפרסים על עבודתה המחקרית. מאמריה פורסמו בכתבי-עת בין-לאומיים וישראליים ומחקריה הוצגו בכנסים בארץ ובעולם. חברה בפורום המרצים והמרצות למען הדמוקרטיה.