הגות אסלאמית מודרנית בישראל

Islamic Contemporary Thought in Israel HEB-page-001

דוקטרינת "הלכות המיעוטים" (פקה אל-אקליאת) פותחה לפני שני עשורים כדי לסייע לקהילות מיעוט מוסלמיות החיות במדינות המערב למצוא את שביל הזהב בין שמירה על מצוות הדת וניהול אורח חיים דתי על-פי הלכות האסלאם לבין השתלבות מיטבית במדינות אלה, אשר אורח החיים בהן מודרני ומערבי והשלטון מבוסס על מערכת חוקים חילונית.

במבט ראשון נראה כי הדילמות בחייהם של מוסלמים כקהילת מיעוט במדינות שבהן הרוב אינו מוסלמי אופייניות גם לקהילה המוסלמית בישראל, שהיא חלקו העיקרי (84%) של המיעוט הערבי במדינה. עם זאת, המקרה של הקהילה המוסלמית בישראל נבדל במידה ניכרת מן המקרה של מיעוטים מוסלמיים במדינות המערב: המוסלמים בישראל לא התהוו כמיעוט בארצם בעקבות תהליכי הגירה לארץ נכר, בדומה לקהילות מיעוט מוסלמיות במדינות המערב, אלא הם חלק ממיעוט מולדת ערבי, שהפך לכזה בעקבות אירועי השנים 1949-1947. יתרה מכך, המוסלמים בישראל חיים בסביבתם הטבעית, באזור שבו השפעתו של הזרם הסלפי באסלאם ניכרת במלוא עוצמתה.

הגיליון כולל תקצירי הרצאות שנישאו בסדנת מחקר שערכה תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי באוניברסיטת תל אביב ב-4 ביולי 2013, שכותרתה: "הגות אסלאמית מודרנית בישראל".

להורדה: הגות אסלאמית מודרנית בישראל

ראו גם: קובץ מאמרים בנושא "מיעוטים מוסלמיים במדינות רוב לא-מוסלמי: התנועה האסלאמית בישראל כמקרה מבחן"