עדכן בחירות לרשויות המקומיות 2013

Municipal elections 2013 Arab sector HEB isuue 1-page-001

סדרת "עדכן בחירות לרשויות המקומיות 2013" כוללת שני גיליונות העוסקים במערכת הבחירות המקומיות ביישובים הערביים והדרוזים שנערכה ב-22 באוקטובר 2013. 

הגיליונות כוללים מאמרי עמדה המנתחים את הסוגיות העיקריות שעמדו על הפרק במערכת הבחירות הנוכחית, כגון שאלת ההשתתפות הפוליטית של התנועה האסלאמית, דפוסי ההצבעה ביישובים הערבים, והמערכה בנצרת. בצד זאת כוללים הגיליונות נתונים מפורטים על תוצאות מערכת הבחירות המקומיות ביישובים הערבים ובערים המעורבות, ובכלל זה פירוט על הישגי המפלגות חד"ש ובל"ד והישגי התנועה האסלאמית.

להורדה: גיליון מס' 1, 17 באוקטובר 2013

להורדה: גיליון מס' 2, 21 בינואר 2014