ביאן - גיליון 4, פברואר 2015

Bayan-HebrewLogo-electronic-smaller INSS logo 

הגיליון רואה אור ערב הבחירות לכנסת ה-20, ב-17 במארס 2015. המאמרים והנתונים המופיעים בגיליון מוקדשים לדיון בהיערכות הציבור הערבי לקראת הבחירות.

במוקד העניין ברחוב הערבי ניצבת הקמת הרשימה המשותפת למפלגות העיקריות המייצגות בכנסת את הציבור הערבי בישראל: חד"ש, בל"ד, רע"מ ותע"ל.

סקרי דעת קהל שנערכו ערב הבחירות מנבאים כי הרשימה המשותפת תזכה ב-12 עד 13 מושבים בכנסת, אולם ראשי הרשימה מביעים ביטחונם כי אם יגיע שיעור ההשתתפות של האזרחים הערבים בכנסת ל-70%, הרשימה עשויה לזכות אף ב-15 מושבים. בין אם תתגשם תחזית זאת ובין אם לאו, הרטוריקה של חברי הרשימה המשותפת משדרת ביטחון רב ביכולתם של חברי הכנסת הערבים, לראשונה בהיסטוריה, להיות לגורם פוליטי חשוב שלא ניתן עוד להתעלם ממנו.

להורדת הגיליון