קישורים

מכוני מחקר

המכון הישראלי לדמוקרטיה

מכון ירושלים לחקר ישראל

מכון ון ליר בירושלים

המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון

מדה אל-כרמל - המרכז הערבי למחקר חברתי יישומי (ערבית)

דיראסאת - המרכז הערבי למשפט ומדיניות

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

המרכז היהודי-ערבי, אוניברסיטת חיפה

מרכז אדוה – מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

אעלאם - מרכז תקשורת לחברה הערבית-פלסטינית בישראל (ערבית)

המכון היהודי-ערבי שליד ההסתדרות

מרכז רוברט ה' ארנו לחקר החברה הבדואית והתפתחותה

המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן לקידום השלום

המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS)

מחקרי פלורסהיימר

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום

מרכז בגין-סאדאת ללימודים אסטרטגיים (BESA) 

מכון ראות

מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

  

גופים ממשלתיים

הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלה  

מרכז המחקר והמידע של הכנסת - ממ"מ

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מינהל מחקר וכלכלה

הרשות לקידום מעמד האישה, משרד ראש הממשלה – נשים במגזר המיעוטים

המוסד לביטוח לאומי – פרסומים ומדיניות חברתית 

 

עמותות

סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי

יוזמות קרן אברהם

מוסאוא - מרכז לזכויות האזרחים הערבים בישראל

עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

 

מאגרי מידע ונתונים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אגודת הגליל - האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות (ערבית ואנגלית)

ערבים בישראל - מרחב מידע רב-תחומי

רכאז - בנק מידע סוציו-אקונומי אודות החברה הפלסטינית 

גיידסטאר – אתר העמותות של ישראל