ביאן - גיליון 8, יולי 2016

 Bayan banner KAS-MDC

הגיליון כולל שני מאמרים. המאמר של עינבל טל עוסק בשימוש שעושה התנועה האסלאמית בישראל ברשתות הווירטואליות החברתיות במסגרת פעילותה בקרב נשים מוסלמיות.

המאמר השני הוא נוסח מעובד של הרצאה שנשא אלי רכס בכנס שנערך בחודש מארס האחרון לציון עשרים שנה לייסוד תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי.

 

להורדת הגיליון