ביאן - גיליון 12, דצמבר 2017

 Bayan banner KAS-MDC

הגיליון מציג בהרחבה ממצאים מתוך סקר דעת קהל שערכה קרן קונרד אדנאואר בישראל בקיץ 2017 בקרב הציבור הערבי בישראל.

גודל המדגם: 876 נשאלים (אזרחים ערבים בני 18 ומעלה).

טעות הדגימה: 2.25%.

הסקר נערך טלפונית בשפה הערבית.

 

להורדת הגיליון