ביאן - גיליון 13, פברואר 2018

 Bayan banner KAS-MDC

 

הגיליון כולל שני מאמרים. המאמר הראשון, מאת איתמר רדאי, דן בתכנית הלימודים האלטרנטיבית לאזרחות שהוצעה מטעם ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל.

המאמר השני, פרי עטו של שלומי דסקל, סוקר את פעילותו של המוסיקאי והיוצר בסאם בירומי ומנתח את תוכני יצירתו בהקשר החברתי והפוליטי.

 

 

להורדת הגיליון