ביאן - גיליון 14,יוני 2018

  Bayan banner KAS-MDC 

הגיליון כולל מאמר אחד, מאת אריק רודניצקי, המציג פרופיל של צעירים ערבים בישראל בראי ממצאי סקר דעת קהל שערכה קרן קונרד אדנאואר בקיץ שעבר.

להורדת הגיליון

ממצאי הסקר פורסמו במלואם בגיליון 12 (דצמבר 2017).