קרן קונרד אדנאואר - Konrad-Adenauer-Stiftung

ידידי קרן קונרד אדנאואר היקרים,

מתחילת אוקטובר 2017 יש לי הזכות והעונג לנהל את המשרד של קרן קונרד אדנאואר בירושלים. בדרכי המקצועית עד כה כמנהל משרד קרן אדנאואר בבלארוס בשנים 2014-2012, ולאחר מכן כראש הארכיון למדיניות של מפלגת האיחוד הנוצרית-דמוקרטית (CDU), הרביתי לעסוק בנושאים בהם אני זוכה לעסוק גם כאן בישראל: היסטוריה ופוליטיקה, עידוד הידברות בין קבוצות שונות בחברה וקידום שיתופי פעולה להתמודדות עם אתגרים משותפים.

לנציגות קרן קונרד אדנאואר בירושלים נודעת חשיבות מיוחדת. יעידו על כך המשתתפים הישראלים הרבים בכנסים שלנו כמו גם הביקורים הרשמיים מגרמניה, אשר באמצעות המשרד שלנו יוצרים ומטפחים קשרים לפוליטיקה ולחברה בישראל.

בגרמניה ובאירופה קיימת נטייה לראות את ישראל בראש ובראשונה מבעד לעדשת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. תפיסה זו מסיטה לעתים את המבט מן ההצלחה של ישראל בתחומי הכלכלה, המדע והתרבות, המלווה תמיד ביכולת להתבוננות עצמית מתוך ביקורת. גישה זו היא שהופכת את ישראל לדמוקרטיה המאופיינת בחיוניות ובפתיחות.

קרן קונרד אדנאואר רואה את משימתה העיקרית בשימור וחיזוק היחסים בין גרמניה לישראל, בעידוד הדיאלוג בתוך החברה הישראליתת ובין הישראלים לאירופאים, וקידום הדיאלוג בין ישראל לשכנותיה. 

ברכות לבביות,

שלכם

ד"ר אלכסנדר ברקל

Alexander Brakel

 

על פעילותה של קרן קונרד אדנאואר ברחבי העולם

חירות, צדק וסולידריות הם העקרונות המנחים את עבודתה של קרן קונרד אדנאואר. הקרן היא גוף פוליטי המקורב למפלגה הנוצרית-דמוקרטית הגרמנית (CDU). קונרד אדנאואר (1967-1876), ממקימי המפלגה והקנצלר הראשון של הרפובליקה הגרמנית הפדרלית, שילב את המסורות החברתיות המושפעות מהנצרות עם המסורות הפוליטיות השמרנית והליברלית. שמו של אדנאואר נקשר בשיקומה של גרמניה כמדינה דמוקרטית, בהנהגת מדיניות חוץ יציבה הנשענת על אירופה ועל הקהילייה הטרנסאטלנטית ובשאיפה לכלכלת שוק חברתית. מורשתו הרוחנית של אדנאואר היא עבורנו מטרה ומחויבות.

בעבודתה באירופה וברחבי העולם מתגייסת קרן קונרד אדנאואר למען כבוד האדם וחירותו. בעזרת למעלה משבעים סניפים הפרוסים ברחבי העולם ומיזמים המתנהלים במאה ועשרים מדינות ויותר תורמת הקרן באופן ייחודי לקידום הדמוקרטיה ולטיפוח מדינת חוק וכלכלת שוק חברתית. לשם הבטחת השלום והחירות בעולם אנו תומכים בדיאלוג תדיר בתחומי מדיניות החוץ והביטחון וכן בהידברות בין תרבויות ודתות.

אנו מעמידים במרכז את האדם – כבודו שאין לערער עליו, זכויותיו וחובותיו. המפגשים שאנו יוזמים בין אנשים המקבלים על עצמם אחריות חברתית מסייעים לנו לפתח רשתות פעילות  בפוליטיקה, בכלכלה ובחברה.

קרן קונרד אדנאואר עובדת עם מוסדות ממלכתיים, עם מפלגות ועם ארגונים אזרחיים. בעזרת מטרותינו וערכי היסוד שלנו אנו מבקשים להעמיק שיתופי פעולה אזוריים ובין-לאומיים. יחד עם שותפינו אנו מסייעים להנחלת סדר עולמי המאפשר לכל מדינה ומדינה להתפתח ולשגשג  בחירות ובעצמאות.

 

עבודתה של קרן קונרד אדנאואר בישראל

בשנת 1960 הניחו קונרד אדנאואר ודוד בן-גוריון את היסודות לפיוס בין גרמניה לישראל ולשיתוף פעולה עתידי ביניהן. משנת 1982 פועלת קרן קונרד אדנאואר בישראל מתוך מחויבות למורשת זו.

בעבודתנו עם מוסדות ועם ארגונים שונים בארץ אנו מתמקדים בארבעה נושאים עיקריים:

  •  הידוק היחסים בין ישראל לגרמניה וטיפוח קשריה של ישראל עם אירופה
  • קידום דיאלוג בין מדינות האזור לשם התמודדות עם הסכסוך במזרח התיכון
  • חיזוק החברה האזרחית בישראל, קידום הדמוקרטיה וטיפוח מדינת חוק
  • עידוד כלכלת שוק חברתית

הקרן רואה את עתיד יחסי גרמניה-ישראל כאחת ממטרותיה החשובות ביותר. דור ניצולי השואה, שיכול היה לדווח ממקור ראשון את אשר חווה, הולך ועובר מן העולם. משום כך נודע תפקיד חשוב במיוחד לשיח מעמיק ובעל חזון בין גרמנים לישראלים.

במסגרת מאמצינו להבטיח את קיומה של מדינת ישראל בשלום ובביטחון אנו יוזמים תכניות בונות-דיאלוג למשתתפים ישראלים, פלסטינים וירדנים מתחומים שונים – פוליטיקאים, אנשי ציבור, אנשי עסקים, עיתונאים וסטודנטים. לא אחת עולה בידם בעקבות מפגשים אלו למצוא פתרונות לבעיות יום-יומיות מעשיות הנובעות מהסכסוך. שיחות בתחום הבין-דתי משלימות את התמונה ותורמות אף הן להידברות ולשלום.

עבודתנו לחיזוק החברה האזרחית בישראל מתמקדת לרוב במיזמים המכוונים לשיפור שילובם של המיעוטים בה. תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי היא מהמיזמים הבולטים ביותר בתחום זה. נוסף על כך אנו מנהלים זה שנים רבות תכניות שונות לקידום שוויון זכויות הנשים, להעלאת המודעות לזכויות אדם ולפתרון סכסוכים בדרכי שלום.

כל המיזמים של הקרן מוּנְחים בידי אמונה חזקה המסתמכת על ניסיוננו ההיסטורי, כי דמוקרטיה, חירות, כלכלת שוק ודו-קיום בשלום יכולים להבטיח עתיד טוב יותר לאזור כולו. אנו מבקשים לתרום לשגשוגה של מדינת ישראל ולהבטיח שיתוף פעולה הדוק ופורה בינה לבין מדינות אירופה.

בקרו אותנו באתר: http://www.kas.de/israel/en