דפי מידע ותוכן מס' 1: עמדות הציבור הערבי והדרוזי בישראל לקראת הבחירות לכנסת 1996

data and analysis no 1 cover

דפי מידע ותוכן מס' 1, אפריל 1996: עמדות הציבור הערבי והדרוזי בישראל לקראת הבחירות לכנסת 1996

עורכים: אלי רכס, אפרים יער ותמר הרמן

נייר עבודה זה בא לתאר ולנתח ממצאים עיקריים בסקר עמדות פוליטיות שנערך בקרב האוכלוסייה הערבית והדרוזית בישראל בראשית דצמבר 1995.

להלן פירוט הנושאים שנבחנו בסקר ושממצאים מדווחים בפרסום זה:

  • מהם השיקולים המשפיעים על הצבעת הבוחרים הערבים והדרוזים?
  • מהי התרומה של המפלגות השונות בישראל לקידום האינטרסים של הציבור הערבי והדרוזי?
  • מהי מידת התמיכה של הציבור הערבי ברעיון כינונה של מפלגה ערבית מאוחדת?
  • כיצד עשוי להשפיע תהליך השלום על מעמדם של האזרחים הערבים?
  • מהו הפתרון המועדף לבעיית אי השוויון האזרחי של הערבים במדינה?

להורדת הקובץ