עמדות פוליטיות של הציבור הערבי והדרוזי בישראל

Kalpi israel 18עמדות פוליטיות של הציבור הערבי והדרוזי בישראל – ממצאי סקר דעת קהל, 3 בדצמבר 1997.

הסקר נערך באוקטובר-נובמבר 1997. במסגרתו רואיין מדגם מייצג של 600 מרואיינים, בראיונות פנים-אל-פנים.

השאלות שהוצגו למרואיינים עסקו במגוון נושאים פוליטיים ואקטואליים העומדים על סדר היום בחברה הערבית:

  • מהי הדרך האפקטיבית ביותר להשגת שוויון עבור הציבור הערבי?
  • מהן עמדות הציבור הערבי כלפי סוגית השירות הצבאי והשירות הלאומי?
  • מה עשוי להיות מעמדם של האזרחים הערבים לעת ייכון שלום בין ישראל לפלסטינים?
  • מהו אופייה המועדף של המדינה בעיני הציבור הערבי?
  • מי מהמפלגות והתנועות הפעילות ברחוב הערבי מייצגת בצורה הנאמנה ביותר את האינטרסים של הציבור הערבי?
  • מהם שיעורי התמיכה בכל אחד מפלגי התנועה האסלאמית?

כן הוצגו שאלות הנוגעות לרמת השמירה על אורח חיים דתי, כיווני הצבעה אפשריים בבחירות הבאות, ועוד.

תוצאות הסקר הוצגו בכנס שנערך ב-3 בדצמבר 1997, במלון קרלטון בתל אביב.

להורדה: סקר עמדות פוליטיות של הציבור הערבי והדרוזי בישראל