הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות

dilemmas of identity cover HEBמהן התמורות באוריינטציה הפוליטית של הערבים בישראל? האם מתחזקים או נחלשים תהליכי הישראליזציה, הפלסטיניזציה והאסלאמיזציה בקרב האוכלוסייה הערבית? מהו מעגל הזהות המכריע: הפלסטיני-לאומי, הישראלי-אזרחי, האסלאמי-דתי, החברתי-חמולתי? כיצד השפיעו תהליך השלום בין ישראל לאש"ף והקמת הרשות הפלסטינית על שאלת הזהות הלאומית? כיצד השתקף השינוי בבחירות לכנסת ה-14? מהו הרקע לתביעה להפוך את ישראל ל"מדינת כל תושביה"? ומה הפתרונות שמציעים נציגי האינטליגנציה הערבית לגישור הפער, מבחינתם, בין אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל?

בשאלות אלו עוסק קובץ זה המכיל הרצאות שנישאו בכנס בנושא: "הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות", שנערך באוניברסיטת תל-אביב בשלהי 1996.

פרופ' שלמה אבינרי בוחן במאמרו את שאלת המיעוטים הלאומיים במדינות לאום דמוקרטיות בהיבט השוואתי; פרופ' בנימין נויברגר דן באינטגרציה של הערבים בפוליטיקה הישראלית ובמגמת הדה-לגיטימציה; פרופ' סמי סמוחה בודק מחדש את תזת הישראליזציה של הערבים; ד"ר קיס פירו מנתח את הזהות ותת-הזהויות של הדרוזים בישראל; ד"ר דפנה צמחוני עוסקת בדת ופוליטיקה אצל הערבים הנוצרים בישראל; ד"ר אלי רכס דן בקשר בין האסלאם הפוליטי בישראל ובשטחים; ד"ר אסעד גאנם מדבר על הייחודיות הבדואית; ד"ר מחמד אמארה מצביע על שימור כוחה של החמולה בפוליטיקה המקומית; פרופ' יעל ישי מנתחת את זהותה של האישה הערבייה בישראל; פרופ' סעיד זידאני דן באופייה של המדינה ותביעה הערבית לשוויון ואוטונומיה; פרופ' יהושע פורת עוסק בדגם של "מדינת כל אזרחיה" וישימותו לישראל פרופ' רות גביזון דנה בשאלת השילוב בין מדינה יהודית ודמוקרטית.

עורך: אלי רכס, שנת הוצאה לאור: 1998

להורדת הקובץ