עדכן בחירות 2003

Elections 2003 update

סדרת "עדכן בחירות 2003" כוללת שלושה גיליונות העוסקים בהיערכות הפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-16, שנערכו ב-28 בינואר 2003, ובתגובות לאחריהן.

הגיליונות כוללים מאמרי עמדה וניתוחים פרי עטם של חוקרים אקדמיים מובילים בתחומם, מידע על הסוגיות המרכזיות שעומדות על סדר היום של המערכת הפוליטית הערבית בתקופת הבחירות, וכן נתוני רקע במגוון נושאים ונתונים לסיכום תוצאות הבחירות ודפוסי ההצבעה ביישובים הערביים בישראל.

להורדה: גיליון מס' 1, 5 בדצמבר 2002

להורדה: גיליון מס' 2, 2 בינואר 2003

להורדה: גיליון מס' 3, 22 בינואר 2003