עדכן בחירות 2006

Elections 2006 update

סדרת "עדכן בחירות 2006" כוללת ארבעה גיליונות העוסקים בהיערכות הפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-17, שנערכו ב-29 במרץ 2006, ובתגובות לאחריהן.

הגיליונות כוללים מאמרי עמדה וניתוחים פרי עטם של חוקרים אקדמיים מובילים בתחומם, מידע על הסוגיות המרכזיות שעומדות על סדר היום של המערכת הפוליטית הערבית בתקופת הבחירות, וכן נתוני רקע במגוון נושאים ונתונים לסיכום תוצאות הבחירות ודפוסי ההצבעה ביישובים הערביים בישראל.

להורדה: גיליון מס' 1, 6 בפברואר 2006

להורדה: גיליון מס' 2, 1 במרץ 2006

להורדה: גיליון מס' 3, 22 במרץ 2006

להורדה: גיליון מס' 4, 11 באפריל 2006