עדכן בחירות 2009

Elections 2009 update

סדרת "עדכן בחירות 2009" כוללת שלושה גיליונות העוסקים בהיערכות הפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-18, שנערכו ב-10 בפברואר 2009, ובתגובות לאחריהן.

הגיליונות כוללים מאמרי עמדה וניתוחים פרי עטם של חוקרים אקדמיים מובילים בתחומם, מידע על הסוגיות המרכזיות שעומדות על סדר היום של המערכת הפוליטית הערבית בתקופת הבחירות, וכן נתוני רקע במגוון נושאים ונתונים לסיכום תוצאות הבחירות ודפוסי ההצבעה ביישובים הערביים בישראל.

להורדה: גיליון מס' 1, 21 בינואר 2009

להורדה: גיליון מס' 2, 5 בפברואר 2009

להורדה: גיליון מס' 3, 26 בפברואר 2009