החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל

Future Vision 2007 update

בראשית דצמבר 2006 התפרסמו בכלי התקשורת כמה ניירות עמדה העוסקים בתפיסת מעמדם האזרחי והלאומי של האזרחים הערבים בישראל. המסמך הראשון, "החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל", התפרסם מטעם הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות בישראל. המסמך השני, "חוקה שוויונית לכל", התפרסם מטעם מרכז "מוסאוא".

הגיליון כולל ממצאים מסקר דעת קהל שנערך מטעם תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי בקרב הציבור הערבי, ובו נשאלו הנסקרים מהן עמדותיהם לגבי הסוגיות שעלו במסמך "החזון העתידי".

כמו כן הגיליון כולל מאמרי עמדה, וכן לקט עמדות מן העיתונות בשפה העברית והערבית ובו מבחר התייחסויות של אישי ציבור ופובליציסטים ערבים ויהודים לתוכן המסמך.

להורדה: עדכן "החזון העתידי", 25 בינואר 2007