הערבים בישראל והמלחמה בצפון 2006

War North

הגיליון עוסק בהשלכותיה של מלחמת לבנון השנייה, שהתרחשה בקיץ 2006, על אזרחי ישראל הערבים ועל מרקם היחסים בין היהודים והערבים במדינה, שעמד למבחן בתקופת המלחמה. העיסוק האינטנסיבי של כלי התקשורת (בעברית ובערבית) בשאלת היחסים בין שתי קבוצות האוכלוסייה מלמד כי המלחמה העלתה על פני השטח מתח רב שהיה אצור בין שני המגזרים.

ייעודו של הגיליון לרכז מידע עדכני על המתרחש במגזר הערבי בתקופה זו, וכן לשמש כלי עזר המאפשר להתוודע להיבטים השונים של דילמת הזהות האזרחית והלאומית שבה שרויים הערבים אזרחי ישראל לאור המלחמה.

להורדה: הערבים בישראל והמלחמה בצפון, 14 באוגוסט 2006