סקר עמדות האוכלוסייה הערבית בישראל 2007

Arab Survey 2007 HEB
 

הגיליון כולל ממצאים של סקר עמדות בנושאים פוליטיים וחברתיים שונים שנערך בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל במהלך דצמבר 2006 וינואר 2007.

הסקר בדק את עמדות הנסקרים במגוון נושאים אקטואליים, כגון: שיעור החשיפה למסמך "החזון העתידי"; התייחסות לאופייה המועדף של המדינה; שאלת היחסים בין היהודים והערבים במדינה (במיוחד בעקבות התרחשותה של מלחמת לבנון השנייה); התייחסות למידת הייצוגיות של המפלגות הערביות ושל גופים חוץ-פרלמנטריים (כמו הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ותנועת "בני הכפר"), ונושאים נוספים.

להורדה: סקר עמדות בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, 29 במרץ 2007