הצעת חוק האזרחות והערבים בישראל

 Citizenship Law HEB

בישיבתה מיום 10 באוקטובר 2010 אישרה הממשלה את הצעתו של שר המשפטים לתיקון חוק האזרחות והעבירה אותו לאישור הכנסת. התיקון קבע כי חובת הצהרת אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תחול מעתה רק על מי שאינו יהודי ומבקש לקבל אזרחות ישראלית. בעקבות אישור הצעת החוק בממשלה סערה המערכת הפוליטית.

הגיליון כולל שלושה חלקים: בחלקו הראשון מופיע מאמר עמדה פרי עטו של פרופ' עודד חקלאי, המבקש לבחון את ייחודיותו של חוק האזרחות הישראלי מתוך השוואתו להצהרת נאמנות כתנאי לקבלת אזרחות במדינות אחרות בעולם. חלקו השני של הגיליון מביא תגובות להצעת החוק שהתפרסמו בכלי התקשורת. מקום נרחב ניתן לתגובות של חברי כנסת ממפלגות ערביות ולעמדותיהם של ארגונים חוץ-פרלמנטריים הפעילים בחברה הערבית, אשר בדרך כלל אינם זוכים לחשיפה מרובה בקרב קוראים בשפה העברית. לצד זאת, מוצגים עמדותיהם של שרים וחברי כנסת יהודים, וכן דעות מומחים החוקרים את מעמד המיעוט הערבי בישראל. בחלקו השלישי והאחרון של גיליון זה מובאים נתוני רקע הנוגעים לחוק האזרחות ולהצעות חוק נוספות ברוח דומה.

להורדה: הצעת חוק האזרחות והערבים בישראל, 25 באוקטובר 2010