מעמד השפה הערבית בישראל

ArabicStatus-HEB-cover

החלק הראשון של הגיליון כולל מאמרי עמדה העוסקים בשתי סוגיות מרכזיות: (1) מעמד השפה הערבית במדינת הלאום היהודית; (2) שאלות של שפה וזהות בחברה הערבית בישראל. מאמרים אלה הם תקצירי הרצאות שנישאו בכנס שנערך באוניברסיטת תל אביב ב-23 במרץ 2011.

החלק השני כולל עמדות וידיעות שהתפרסמו בכלי התקשורת, העוסקות במגוון היבטים הנוגעים למעמדה של השפה הערבית ולשאלות של שפה וזהות בחברה הערבית בישראל, וכן עמדות ותגובות בשאלת השחיקה במעמדה הרשמי של השפה הערבית.

בחלקו השלישי והאחרון של הגיליון מובאים נתוני רקע ובהם הצעות חוק לדוגמה העוסקות בשאלת מעמדה של השפה הערבית בישראל.

להרודה: מעמד השפה הערבית בישראל, 15 במרץ 2011