יום הנכבה 2011 בקרב הערבים בישראל

 Nakbah Day HEB-cover

הגיליון מוקדש לסיכום אירועי "יום הנכבה", שהתרחשו במחצית הראשונה של חודש מאי 2011 ביישובים הערביים בישראל. במסגרת זאת נערכו תהלוכות לציון זכות השיבה ועצרות עממיות לציון זיכרון הנכבה.

הגיליון כולל ארבעה חלקים. בחלק הראשון מובא מאמר עמדה מאת פרופ' אלי רכס, הבוחן את אירועי יום הנכבה בהקשר ההיסטורי של השיח הלאומי בחברה הערבית בישראל. החלק השני כולל מאמרי עמדה מתורגמים לעברית, שהופיעו בעיתונות ובאתרי אינטרנט בשפה הערבית. בחלקים השלישי והרביעי מוצגים נושאים מרכזיים שעלו בדבריהם של ראשי הציבור הערבי במהלך אירועי יום הנכבה, כפי שדווחו בתקשורת בשפה הערבית בישראל, הן בהקשר המקומי הנוגע לשיח הלאומי בחברה הערבית והן בהקשר החיצוני הנוגע להשפעת המהפכות בעולם הערבי על הערבים בישראל.

להורדה: יום הנכבה בקרב הערבים בישראל, 11 ביולי 2011