עדכן בחירות 2013

Elections 2013 HEB

סדרת "עדכן בחירות 2013" כוללת שלושה גיליונות העוסקים בהיערכות הפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-19, שנערכו ב-22 בינואר 2013, ובתגובות לאחריהן.

הגיליונות כוללים מאמרי עמדה וניתוחים פרי עטם של חוקרים אקדמיים מובילים בתחומם, מידע על הסוגיות המרכזיות שעומדות על סדר היום של המערכת הפוליטית הערבית בתקופת הבחירות, וכן נתוני רקע במגוון נושאים ונתונים לסיכום תוצאות הבחירות ודפוסי ההצבעה ביישובים הערביים בישראל.

להורדה: גיליון מס' 1, 20 בדצמבר 2012

להורדה: גיליון מס' 2, 17 בינואר 2013

להורדה: גיליון מס' 3, 7 בפברואר 2013