סדנת סטודנטים יהודים וערבים

מדי שנה, תכנית קונרד אדנאואר עורכת סדנת מחקר בהשתתפות סטודנטים ערבים ויהודים הלומדים לתואר ראשון ותואר שני באוניברסיטת תל אביב.

הסדנה מיועדת לאותם סטודנטים שנבחרו לקבל את המלגה השנתית מטעם תכנית קונרד אדנאואר, וזאת על סמך עבודותיהם המחקריות (תזה, סמינר או פרו-סמינר) והישגיהם הלימודיים.

מטרת הסדנה היא להעשיר את השיח המחקרי הנוגע לחברה הערבית בישראל, ובצד זאת, לאפשר שיח אינטר-דיסציפלינארי והידברות בין סטודנטים ערבים ויהודים בתוך כותלי הקמפוס התל-אביבי.

לפרטים על המלגה השנתית מטעם תכנית קונרד אדנאואר, לחצו כאן.