סדרת הערבים בישראל

מיעוטים מוסלמיים במדינות רוב לא-מוסלמי

muslim minorities cover

שאלת מעמדם של מיעוטים מוסלמיים במדינות רוב לא-מוסלמי במערב (בעיקר באירופה) הולכת ומתחדדת בשנים האחרונות. במדינות אלה התגבשו קהילות מוסלמיות גדולות, ושיעורן של אחדות מהן מכלל האוכלוסייה נע בין 5 ל-10 אחוזים. מצב חדש זה העלה לסדר היום הציבורי שאלות הנוגעות לניהול אורח חיים אסלאמי על פי עקרונות ההלכה האסלאמית (שריעה) תחת חסותו של שלטון לא-אסלאמי ובכפוף לחוקי מדינה מערביים חילוניים.

המשך קריאה: מיעוטים מוסלמיים במדינות רוב לא-מוסלמי

   

פוליטיקה, בחירות ושלטון מקומי ביישוב הערבי והדרוזי בישראל

politics and elections 2010-coverהבחירות המקומיות נערכו ב-11 בנובמבר 2008 ב-161 יישובים, מהם 54 יישובים ערבים ודרוזים. כעבור שלושה חודשים, ב-10 בפברואר 2009, נערכו הבחירות לכנסת השמונה-עשרה. שיעורם של הערבים והדרוזים מכלל בעלי זכות הבחירה בישראל היה 14%. בניגוד לאווירה הטעונה שאפפה את היישובים הערבים והדרוזים בבחירות המקומיות, אשר התבטאה בשיעורי השתתפות גבוהים ביותר ובתחרות עזה בין מועמדים ורשימות על מעמד הבכורה ביישובן, שררה ברחוב הערבי תחושת אדישות כלפי מערכת הבחירות לכנסת. הביטוי הבולט לכך היה ירידה נוספת בשיעור השתתפותם של האזרחים הערבים והדרוזים עד כדי שפל חסר תקדים: 53.4% בלבד. למרות זאת, גדל הייצוג הערבי והדרוזי בכנסת השמונה-עשרה בהשוואה לכנסת הקודמת במנדט אחד: מ-13 ל-14 חברי כנסת. הגורם המכריע לכך היה שיעור הצבעה גבוה במיוחד ברחוב הערבי למפלגות הערביות (82%) וצניחה חסרת תקדים בהצבעה למפלגות היהודיות-ציוניות (18%).

המשך קריאה: פוליטיקה, בחירות ושלטון מקומי ביישוב הערבי והדרוזי בישראל

   

נוער ערבי בישראל: בין סיכוי לסיכון

Arab Youth COVERאוכלוסיית בני הנוער (בני 12 עד 18 שנה) מהווה פלח ניכר בחברה הערבית בישראל: בשנת 2007 היא מנתה כמעט 219 אלף נפש, שהם כ-15 אחוזים מכלל האוכלוסייה הערבית. שיעור זה גבוה מן השיעור המקביל של בני הנוער באוכלוסייה היהודית (כמעט 11 אחוזים). בני הנוער הערבים מהווים יותר מרבע מכלל בני הנוער בישראל.

המשך קריאה: נוער ערבי בישראל: בין סיכוי לסיכון

   

יחד אך לחוד: ערים מעורבות בישראל

mixed cities coverהמונח "ערים מעורבות" כוונתו בדרך כלל לערים שמתגוררות בהן קבוצות אוכלוסייה ממוצא שונה – אתני, לאומי או דתי, המצויות לעתים במצב של קונפליקט. קובץ מאמרים זה עוסק בחמש ערים מעורבות בישראל שמתגוררים בהן יהודים וערבים: עכו, חיפה, תל-אביב-יפו, רמלה ולוד. בסוף שנת 2004 מנתה האוכלוסייה הערבית בערים אלה כ-80 אלף נפש, שהם כשישה אחוזים מן האוכלוסייה הערבית בישראל. קיימים פערים חברתיים-כלכליים ניכרים בין האוכלוסייה הערבית והיהודית בערים המעורבות, המתבטאים בתחומים כמו דיור, חינוך רווחה ועוד. פערים אלה הם אחד הגורמים לשיעורים גבוהים של פשיעה, של אלימות ושל שימוש בסמים הנפוצים בערים המעורבות. יש הגורסים כי המתח הפנימי הולך ומתעצם עד כדי מצב נפיץ.

המשך קריאה: יחד אך לחוד: ערים מעורבות בישראל

   

המיעוט הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה-17

elections 2006 book coverהספר כולל 11 מאמרים המבוססים על הרצאות שנישאו בשני כינוסים שנערכו בדצמבר 2005 וביוני 2006 על-ידי תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב. ההרצאות עסקו בניתוח מהלכיה ותוצאותיה של מערכת הבחירות לכנסת ה-17 ביישוב הערבי בישראל. חלקו הראשון של הספר עוסק בהתנהגות האלקטורלית של הערבים בישראל ובהשפעותיה; החלק השני סוקר את הבחירות לכנסת ה-17: מתמודדים, תוצאות ותקשורת; והחלק השלישי דן בהחרמת הבחירות ובחלופות חוץ-פרלמנטאריות.

המשך קריאה: המיעוט הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה-17

   

מעמד המיעוט הערבי במדינת הלאום היהודית

national minority cover 2004הספר כולל אסופת הרצאות שנישאו ביום עיון שערכה תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרס 2004. המאמרים בספר עוסקים בשאלת מעמדם הקיבוצי וזכויותיהם הקולקטיביות של האזרחים הערבים הפלסטינים במדינת ישראל, המגדירה עצמה כמדינת לאום יהודית, ומאירים את הסוגיה ממבט תאורטי, השוואתי, משפטי ופוליטי.

המשך קריאה: מעמד המיעוט הערבי במדינת הלאום היהודית

   

הבחירות המוניציפאליות ביישוב הערבי והדרוזי (2003)

Municipal 2003 Coverהשלטון המקומי והפוליטיקה המקומית הערבית בישראל שונים באופן מהותי מהפוליטיקה הערבית הפרלמנטארית. מבחינות רבות השלטון המקומי חשוב בעיני האזרחים הערבים יותר מאשר הפוליטיקה הכלל-ארצית, שמדירה אותם מן המוסדות המרכזיים של המדינה, כמו הממשלה ומשרדיה ובתי המשפט, ואף גורמת לכך שהשפעתם בכנסת היא שולית. לעומת זאת, ההנהגה בעיריות ובמועצות המקומיות היא ביטוי ערבי אותנטי לשליטה ישירה במוסדות המנהלים את החיים היומיים של האזרחים בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה והתפתחות היישוב. זהו מקור כוח למשפחה, לחמולה, וגם לפרט. המפלגות הפוליטיות משתתפות גם הן בבחירות המקומיות ומתאמצות למשוך בוחרים לתמיכה במועמדים מטעמן, ובכך מקנות לבחירות אלו גוון לאומי-ארצי. חשיבות הבחירות המקומיות בעיני התושבים הערבים רבה אפוא, ושיעורי ההצבעה בהן גבוהים מאד – כ-90%.

המשך קריאה: הבחירות המוניציפאליות ביישוב הערבי והדרוזי (2003)

   

הרהורים על ועדות חקירה ועל מעמד המיעוט הערבי בישראל

Gavison coverבמלאת שש שנים לפרסום דו"ח "ועדת אור" שבדקה את השתלשלותם של אירועי אוקטובר 2000, הוקדשה "הרצאת אור" השנתית הניתנת במסגרת תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, להערכת עבודתה של ועדת החקירה, מסקנותיה והמלצותיה.

הפרופ' למשפטים רות גביזון דנה בבעייתיות העולה מן האפשרות שוועדת חקירה תפסול נבחר ציבור לכהן במשרה פוליטית על סמך אמות מידה שאינן ברורות דיין מבחינה משפטית ובלא אפשרות של ערעור מצדו. לדבריה, ועדות חקירה בישראל אמנם רואות את עצמן מוסמכות לנסח המלצות אישיות גם לגבי נבחרי ציבור, אך מוטב שיימנעו מכך, כפי שנהגה "ועדת אור" ביחס למנהיגי הציבור הערבי. אכזבת המיעוט הערבי מכך שהוועדה לא מצאה "אשמים" בדרג המדיני, מלמדת שעבודתן של ועדות חקירה מעוררת ציפיות בלתי מציאותיות.

המשך קריאה: הרהורים על ועדות חקירה ועל מעמד המיעוט הערבי בישראל

   

הערבים בישראל - שלוש שנים לפרסום דוח ועדת אור

וkhatib coverעדת החקירה הממלכתית, אשר נודעה בשם "ועדת אור", הוקמה ב-8.11.2000 בעקבות התנגשויות חסרות תקדים בין מפגינים ערבים אזרחי ישראל ובין כוחות הביטחון באוקטובר 2000. ב-11 בספטמבר 2006 נשא השופט האשם ח'טיב, שופט בית המשפט המחוזי בנצרת ולשעבר חבר ועדת אור, הרצאה לציון חלוף שלוש שנים לפרסום מסקנות הוועדה. בהרצאה שנישאה במסגרת תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב, ושתוכנה מובא בחוברת זאת, בוחן השופט ח'טיב את שאלת יישום מסקנות ועדת אור ואת מצב היחסים בין היהודים והערבים בישראל.

המשך קריאה: הערבים בישראל - שלוש שנים לפרסום דוח ועדת אור

   

הערבים בישראל - שנתיים לפרסום דוח ועדת אור

shamir coverאירועי אוקטובר 2000 החמורים, שפגעו פגיעה קשה במרקם היחסים העדין בין היהודים והערבים בישראל, העלו מחדש למודעות הציבורית את מכלול הבעיות הקשורות במגזר הערבי. תרמו לכך גם עבודתה ומממצאיה של ועדת החקירה הממלכתית בראשות השופט תאודור אור, שהבליטה במיוחד את ההפליה וחוסר השוויון שהם מנת חלקם של אזרחי המדינה הערבים.

המשך קריאה: הערבים בישראל - שנתיים לפרסום דוח ועדת אור

   

עמוד 1 מתוך 2