סדרת הערבים בישראל

שנה לדין וחשבון של ועדת החקירה הממלכתית לחקר אירועי אוקטובר 2000

or coverאירועי אוקטובר 2000 במגזר הערבי היו קשים וטראומתיים ללא תקדים. הם לא רק גבו מחיר כבר בנפש וברכוש, אלא גם פערו פצע עמוק ושסע קשה לאיחוי במערכת היחסים העדינה בין אזרחי ישראל היהודים והערבים. נוכח חומרתם של אירועים אלה הקימה ממשלת ישראל ועדת חקירה, בראשות השופט תיאודור אור, במטרה לרדת לחקר האמת באשר לגורמים השונים לפרוץ המהומות ולהמליץ על דרכים למניעת הישנותם.

המשך קריאה: שנה לדין וחשבון של ועדת החקירה הממלכתית לחקר אירועי אוקטובר 2000

   

עמוד 2 מתוך 2