סדרת עדכן

סקר עמדות לקראת הבחירות לכנסת ה-20

KAP elections survey HEB-HEADER

מהו שיעור ההצבעה הצפוי של הציבור הערבי ביום הבחירות? מהו שיעור התמיכה הצפוי ברשימות השונות המתמודדות בבחירות? כיצד השפיעה הקמת הרשימה המשותפת על כוונות ההצבעה של הבוחרים הערבים? מהן הסיבות להימנעות מהצבעה בקרב הציבור הערבי? היש תועלת בהשתתפות הציבור הערבי בבחירות לכנסת?

המשך קריאה: סקר עמדות לקראת הבחירות לכנסת ה-20

   

עדכן בחירות לרשויות המקומיות 2013

Municipal elections 2013 Arab sector HEB isuue 1-page-001

סדרת "עדכן בחירות לרשויות המקומיות 2013" כוללת שני גיליונות העוסקים במערכת הבחירות המקומיות ביישובים הערביים והדרוזים שנערכה ב-22 באוקטובר 2013. 

המשך קריאה: עדכן בחירות לרשויות המקומיות 2013

   

הגות אסלאמית מודרנית בישראל

Islamic Contemporary Thought in Israel HEB-page-001

דוקטרינת "הלכות המיעוטים" (פקה אל-אקליאת) פותחה לפני שני עשורים כדי לסייע לקהילות מיעוט מוסלמיות החיות במדינות המערב למצוא את שביל הזהב בין שמירה על מצוות הדת וניהול אורח חיים דתי על-פי הלכות האסלאם לבין השתלבות מיטבית במדינות אלה, אשר אורח החיים בהן מודרני ומערבי והשלטון מבוסס על מערכת חוקים חילונית.

המשך קריאה: הגות אסלאמית מודרנית בישראל

   

עדכן בחירות 2013

Elections 2013 HEB

סדרת "עדכן בחירות 2013" כוללת שלושה גיליונות העוסקים בהיערכות הפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-19, שנערכו ב-22 בינואר 2013, ובתגובות לאחריהן.

המשך קריאה: עדכן בחירות 2013

   

החברה הבדואית בנגב במציאות משתנה

NegevBedouin-HEB-cover

זה עשור ויותר פועלות רשויות המדינה להסדיר את התיישבות הבדואים בנגב ולהביא על פתרונה את אחת הסוגיות הטעונות והשנויות במחלוקת העומדת ותלויה בין המדינה לבין החברה הבדואית: שאלת הבעלות על קרקעות בנגב.

המשך קריאה: החברה הבדואית בנגב במציאות משתנה

   

נשים בחברה הערבית בישראל

ArabWomen-HEB-cover

בשנים האחרונות עלו לכותרות שמותיהן של נשים בולטות בחברה הערבית בישראל. כתוצאה מכך התגבר העניין בשאלת תפקידן של הנשים בחברה זו. העניין בנושא גבר גם בשל התלהטות הדיון הפוליטי והאקדמי בשאלת מעמדם של הערבים כאזרחי המדינה, וכן בזכות העובדה שלימודי נשים ומגדר התגבשו באחרונה כענף אקדמי וכתכנית לימוד עצמאית בכמה מוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

המשך קריאה: נשים בחברה הערבית בישראל

   

יום הנכבה 2011 בקרב הערבים בישראל

 Nakbah Day HEB-cover

הגיליון מוקדש לסיכום אירועי "יום הנכבה", שהתרחשו במחצית הראשונה של חודש מאי 2011 ביישובים הערביים בישראל. במסגרת זאת נערכו תהלוכות לציון זכות השיבה ועצרות עממיות לציון זיכרון הנכבה.

המשך קריאה: יום הנכבה 2011 בקרב הערבים בישראל

   

מעמד השפה הערבית בישראל

ArabicStatus-HEB-cover

החלק הראשון של הגיליון כולל מאמרי עמדה העוסקים בשתי סוגיות מרכזיות: (1) מעמד השפה הערבית במדינת הלאום היהודית; (2) שאלות של שפה וזהות בחברה הערבית בישראל. מאמרים אלה הם תקצירי הרצאות שנישאו בכנס שנערך באוניברסיטת תל אביב ב-23 במרץ 2011.

המשך קריאה: מעמד השפה הערבית בישראל

   

הצעת חוק האזרחות והערבים בישראל

 Citizenship Law HEB

בישיבתה מיום 10 באוקטובר 2010 אישרה הממשלה את הצעתו של שר המשפטים לתיקון חוק האזרחות והעבירה אותו לאישור הכנסת. התיקון קבע כי חובת הצהרת אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תחול מעתה רק על מי שאינו יהודי ומבקש לקבל אזרחות ישראלית. בעקבות אישור הצעת החוק בממשלה סערה המערכת הפוליטית.

המשך קריאה: הצעת חוק האזרחות והערבים בישראל

   

עדכן בחירות 2009

Elections 2009 update

סדרת "עדכן בחירות 2009" כוללת שלושה גיליונות העוסקים בהיערכות הפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-18, שנערכו ב-10 בפברואר 2009, ובתגובות לאחריהן.

המשך קריאה: עדכן בחירות 2009

   

עמוד 1 מתוך 2