סדרת עדכן

סקר עמדות האוכלוסייה הערבית בישראל 2007

Arab Survey 2007 HEB
 

הגיליון כולל ממצאים של סקר עמדות בנושאים פוליטיים וחברתיים שונים שנערך בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל במהלך דצמבר 2006 וינואר 2007.

המשך קריאה: סקר עמדות האוכלוסייה הערבית בישראל 2007

   

החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל

Future Vision 2007 update

בראשית דצמבר 2006 התפרסמו בכלי התקשורת כמה ניירות עמדה העוסקים בתפיסת מעמדם האזרחי והלאומי של האזרחים הערבים בישראל. המסמך הראשון, "החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל", התפרסם מטעם הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות בישראל. המסמך השני, "חוקה שוויונית לכל", התפרסם מטעם מרכז "מוסאוא".

המשך קריאה: החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל

   

הערבים בישראל והמלחמה בצפון 2006

War North

הגיליון עוסק בהשלכותיה של מלחמת לבנון השנייה, שהתרחשה בקיץ 2006, על אזרחי ישראל הערבים ועל מרקם היחסים בין היהודים והערבים במדינה, שעמד למבחן בתקופת המלחמה. העיסוק האינטנסיבי של כלי התקשורת (בעברית ובערבית) בשאלת היחסים בין שתי קבוצות האוכלוסייה מלמד כי המלחמה העלתה על פני השטח מתח רב שהיה אצור בין שני המגזרים.

המשך קריאה: הערבים בישראל והמלחמה בצפון 2006

   

עדכן בחירות 2006

Elections 2006 update

סדרת "עדכן בחירות 2006" כוללת ארבעה גיליונות העוסקים בהיערכות הפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-17, שנערכו ב-29 במרץ 2006, ובתגובות לאחריהן.

המשך קריאה: עדכן בחירות 2006

   

עדכן בחירות 2003

Elections 2003 update

סדרת "עדכן בחירות 2003" כוללת שלושה גיליונות העוסקים בהיערכות הפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-16, שנערכו ב-28 בינואר 2003, ובתגובות לאחריהן.

המשך קריאה: עדכן בחירות 2003

   

עמוד 2 מתוך 2