פרסומים מן העבר

הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות

dilemmas of identity cover HEBמהן התמורות באוריינטציה הפוליטית של הערבים בישראל? האם מתחזקים או נחלשים תהליכי הישראליזציה, הפלסטיניזציה והאסלאמיזציה בקרב האוכלוסייה הערבית? מהו מעגל הזהות המכריע: הפלסטיני-לאומי, הישראלי-אזרחי, האסלאמי-דתי, החברתי-חמולתי? כיצד השפיעו תהליך השלום בין ישראל לאש"ף והקמת הרשות הפלסטינית על שאלת הזהות הלאומית? כיצד השתקף השינוי בבחירות לכנסת ה-14? מהו הרקע לתביעה להפוך את ישראל ל"מדינת כל תושביה"? ומה הפתרונות שמציעים נציגי האינטליגנציה הערבית לגישור הפער, מבחינתם, בין אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל?

המשך קריאה: הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות

   

הפוליטיקה הערבית בישראל - על פרשת דרכים

arab politics at crossroad cover HEBמאז סוף שנות השמונים ניכרת חולשתה של הפוליטיקה הערבית בישראל ברמה האידיאולוגית וברמה הפוליטית-ארגונית. למשבר בזירה הערבית עשויות להיות השלכות מרחיקות-לכת על ההיערכות לבחירות לכנסת ה-14 ועל תוצאותיהן, ומכאן חשיבות הדיון בנושא.

המשך קריאה: הפוליטיקה הערבית בישראל - על פרשת דרכים

   

עמדות פוליטיות של הציבור הערבי והדרוזי בישראל

Kalpi israel 18עמדות פוליטיות של הציבור הערבי והדרוזי בישראל – ממצאי סקר דעת קהל, 3 בדצמבר 1997.

הסקר נערך באוקטובר-נובמבר 1997. במסגרתו רואיין מדגם מייצג של 600 מרואיינים, בראיונות פנים-אל-פנים.

המשך קריאה: עמדות פוליטיות של הציבור הערבי והדרוזי בישראל