כינוסים וימי עיון

תכנית החומש לפיתוח היישובים הערבים והדרוזים: דרך חדשה במדיניות הממשלה?

אוניברסיטת תל אביב, 15 ביוני 2010

   

מיעוטים מוסלמים במדינות רוב לא-מוסלמי: מקרה הבוחן של התנועה האסלאמית בישראל

אוניברסיטת תל אביב, 18 במרץ 2010

לקריאת קובץ המאמרים שהופק בעקבות הכנס, לחצו כאן.

   

מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים בישראל: תיאוריה ופרקטיקה

אוניברסיטת תל אביב, 12 בנובמבר 2009

   

הפוליטיקה הערבית בישראל בעקבות הבחירות לכנסת ה-18

אוניברסיטת תל אביב, 24 במרץ 2009

לקריאת קובץ המאמרים שהופק בעקבות הכנס, לחצו כאן.

   

הבחירות המקומיות ביישוב הערבי והדרוזי 2008

אוניברסיטת תל אביב, 17 בנובמבר 2008.

לקריאת קובץ המאמרים שהופק בעקבות הכנס, לחצו כאן.

   

הנוער הערבי בישראל: בין סיכוי לסיכון

אוניברסיטת תל אביב, 5 במאי 2008.

לקריאת קובץ המאמרים שהופק בעקבות הכנס, לחצו כאן.

   

המשכיות ושינוי ביחסי יהודים-ערבים בישראל: מסמכי "החזון העתידי" במבחן המציאות

אוניברסיטת תל אביב, 4 בדצמבר 2007 (בשיתוף מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי).

   

המיעוט הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה-17: תחילת עידן חדש?

אוניברסיטת תל אביב, 14 ביוני 2006.

לקריאת קובץ המאמרים שהופק בעקבות הכנס, לחצו כאן.

   

יחסים בין-עדתיים בישראל: דתות ומדינה

אוניברסיטת תל אביב, 8 ביוני 2006 (בשיתוף מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה)

   

הפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-17

אוניברסיטת תל אביב, 15-14 בדצמבר 2005.

לקריאת קובץ המאמרים שהופק בעקבות הכנס, לחצו כאן.

   

עמוד 2 מתוך 4