פורום הערבים בישראל

הגות אסלאמית מודרנית בישראל

תכנית קונרד אדנאואר תערוך סדנת מחקר בנושא: "הגות אסלאמית מודרנית בישראל". הסדנא תתקיים ביום חמישי, 4 ביולי 2013, בשעות 16:00 - 20:00, באולם "דרכליס" (חדר 496), בניין גילמן (הפקולטה למדעי הרוח), אוניברסיטת תל אביב.

המשך קריאה: הגות אסלאמית מודרנית בישראל

   

רב תרבותיות ולאומיות בערים מעורבות – מציאות ומענה

אוניברסיטת תל אביב, 11 בפברואר 2010 (בשיתוף מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום).

המשך קריאה: רב תרבותיות ולאומיות בערים מעורבות – מציאות ומענה

   

מערכת החינוך בקרב הבדואים בנגב: חסמים עיקריים

מלון קרלטון, תל אביב, 13 ביוני 2002.

   

תכנון יישובי הקבע של הבדואים בנגב: לקחי העבר ושאלת יישומם בעתיד

מלון קרלטון, תל אביב, 24 במרץ 2002.

   

מדיניות הממשלה במגזר הערבי והדרוזי: אתגרים ואילוצים

מלון קרלטון, תל אביב, 18 באפריל 2001.

אורח הכבוד של הפורום: השר סאלח טריף.

   

פורום הערבים בישראל ביפו

המרכז היהודי-ערבי, יפו, 28 בספטמבר 2000.

אורח הכבוד: השר חיים רמון.

   

פורום הערבים בישראל בטייבה

טייבה, 27 בפברואר 2000.

אורח הכבוד של הפורום: יו"ר הכנסת, ח"כ אברהם בורג.

   

אלימות בחברה הערבית בישראל

מלון קרלטון, תל אביב, 12 בדצמבר 1999.

   

מערכת המשפט והציבור הערבי בישראל: אתגרים ואילוצים

מלון קרלטון, תל אביב, 14 בנובמבר 1999.

אורח הכבוד של הפורום: שר המשפטים, יוסי ביילין

   

מערכת החינוך הערבי בישראל לקראת שנת 2000: אתגרים ואילוצים

מלון שרתון, תל אביב, 13 בספטמבר 1999.

אורח הכבוד של הפורום: שר החינוך, יוסי שריד

   

עמוד 1 מתוך 2