פורום הערבים בישראל

מערכת החינוך הערבי לקראת שנת 2000

מלון קרלטון, תל אביב, 1 בנובמבר 1998.

אורח הכבוד של הפורום: שר החינוך, הרב יצחק לוי.

   

דו קיום במבחן: לשאלת היחסים בין יהודים וערבים בישראל

מלון קרלטון, תל אביב, 18 במרץ 1998.

אורח הכבוד של הפורום: ראש העיר תל-אביב - יפו, רוני מילוא.

   

עמוד 2 מתוך 2